کد خبر: 617371
تاریخ انتشار :

نخستین واکنش آشنا بعد استعفا

"حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد"

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما