کد خبر: 620191
تاریخ انتشار :

نگاه تحلیلگر/ گفتگوی نامه نیوز با حسین الله کرم؛

سه ضلعی بین جلیلی، رئیسی و رضایی یا دوقطبی رئیسی-مهرعلیزاده

عضو شورای وحدت گفت: عنصر کاریزماتیک آیت الله رئیسی نیز نقش مهمی در تصمیم نیروهای حزب الهی دارد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

گروه سیاست نامه نیوز: با اعلام شورای نگهبان مردم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شناختند و حالا آنها باید در فرصت سه هفته ای برای کسب رأی تلاش کنند. در همین رابطه با حسین الله کرم عضو شورای وحدت گفتگو کردیم.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

 

*آیا ممکن است سعید جلیلی اصولگراها را غافلگیر کند وبعنوان نامزد اصلی عمل نماید؟

عملکرد آقای جلیلی ودیگر نامزدها راباید ابتدا درچارچوب تایید صلاحیت نامزدهای هریک از طیف های سیاسی موجود ارزیابی کرد سپس به راهبرد و تاکتیکهای دو طیف سیاسی اصلی پرداخت تا عملکرد جلیلی ودیگر نامزدها روشن گردد. الف- اگر ساختارسیاسی موجود را به چهار طیف تقسیم کنیم فقط طیف اصولگرای میانه بدون نامزد ریاست جمهوری است، زیرا مهرعلیزاده از طیف اصلاح طلب رادیکال (روحانیون، ملت ایران و...) ، همتی از طیف اصلاح طلب میانه (کارگزاران ،اعتدال و...)و پنج نامزد دیگر ازطیف اصولگرای انقلابی (شورای وحدت،ائتلاف و...) می باشند. ازاینرو اصولگرای انقلابی همزمان در رقابت با دوطیف سیاسی کلان اصلاح طلب(میانه ورادیکال)باید به رقابتی درون گروهی نیز بپردازد. دراین میان رقابت درون گروهی بدلیل سابقه نامزدی در ریاست جمهوری بیشتر میان آیت الله رئیسی ،رضایی وجلیلی متصور است. ب - عملکرد آیت الله رئیسی، جلیلی ورضایی علاوه بر رقابت درون گروهی(در طیف اصولگرای انقلابی)، رقابتی بزرگتر وکلان با رقبای دوطیف اصلاح طلب دارند برهمین اساس باید از یکسو به راهبرد جریان‌های سیاسی نسبت به میزان مشارکت توجه نمایند و از سوی دیگر به تاکتیک های متفاوت این جریان ها در چگونگی افزایش یا کاهش میزان مشارکت دقت کافی داشته باشند. راهبرد جریان های سیاسی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱- راهبرد جریان غربگرا : از آنجا که جریان غربگرا میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400 را مشارکتی حداقلی مشابه مجلس یازدهم ارزیابی کرده است، راهبرد خود را بر مصادره نتیجه آن قرار خواهد داد تا بتواند مطالبات آینده خود را بر آن منطبق سازند. از این رو فاز دوم راهبرد خود را به انحراف آرای مشارکت از آیت الله رئیسی به نامزدهای دیگر خصوصا به رضایی و جلیلی را مورد توجه قرار می دهند زیرا پتانسیل آقای رضایی با توجه به پیوستن سعید محمد به او وپتانسیل جلیلی با توجه به گرایش آرای نیروهای انقلابی و حزب الهی بیشتر از دیگر نامزدها است. ۲ - راهبرد جریان انقلابی : از آنجا که جریان انقلابی ردصلاحیت جهانگیری و لاریجانی را به عنوان مسببین وضع 8 سال گذشته ، موجب خوشحالی طبقه پایین و متوسط ارزیابی کرده است و نتیجه آن را افزایش مشارکت می پندارند، راهبرد خود را به رقابتی کردن برنامه نامزدها درپاسخ به مشکلات قرار می دهند تا از این طریق به میزان مشارکت پرشور دست یابند. گرچه جریان انقلابی راهبرد خود را در فاز دوم به شیفت کردن آرای مشارکت پرشور به آیت الله رئیسی دنبال خواهد کرد اما با چالش برنامه های مناسب از سوی آقایان رضایی و جلیلی که سال های اخیر روی آن کار کرده اند روبه رو خواهد شد. ۳- راهبرد رقابت سه ضلعی : گرچه تصور می شود آقایان رضایی و جلیلی در طول آقای رئیسی عمل کنند اما راهبرد جریان غربگرا برای شکستن آرای آیت الله رئیسی و راهبرد افزایش مشارکت از طریق رقابت برنامه محور جریان انقلابی، موجب رقابتی سه ضلعی بین رئیسی ،جلبلی و رضایی خواهد شد. ۴- راهبردوقطبی میان رئیسی- مهرعلیزاده : گرچه راهبرد جریان غربگرا متکی برکاهش آرا ومصادره آن می باشد اما درصورت توافق احتمالی وین وتقویت دوگانه دیپلماسی-میدان، وموفقیت دوگانه آزادی اجتماعی -محدودیت، جریان غربگرا راهبرد رقیب هراسی را اتخاذ نماید، شاهد دوقطبی انقلابی - غربگرا خواهیم بود. دراین وضعیت جریان انقلابی باعبور از رقابت سه ضلعی، مدل پیروزی مرحله اول را در رقابت دوقطبی دنبال خواهدنمود.

*حزب الهی ها از میان جلیلی و رییسی کدام یک رو انتخاب می کنند؟

 از آنجا که رقابت سه ضلعی برنامه محور بر پایه سه گفتمان تحول از سوی آیت الله رئیسی، گفتمان کارآمدی از سوی محسن رضایی و گفتمان عدالت خواهی از سوی جلیلی قرار دارد، نیروهای انقلابی وحزب الهی به طور دقیق برنامه و مناظرت سه نامزد اصلی را دنبال خواهند کرد تا توانایی نامزدها را در پاسخ به دال های غایب گفتمانی دولت 8 ساله روحانی را به دست آورند و رأی خود را به نامزدی بدهند که پاسخ معتبر به مسائل اصلی کشور ارائه می‌کند. دال های غایب گفتمانی دولت 8 ساله روحانی شامل حل مشکل معیشت ، نرخ اشتغال وکاهش تورم، کارآمدی و بهره وری، توزیع عادلانه فرصت ها، دیپلماسی عزتمندانه، گردش نخبگان و به کارگیری جوانان، فرهنگ متعهد ، ارتقا فرودستان بدون تشکل (یعنی اکثریت بازنده در طول 8سال دولت روحانی)، مبارزه با فساد طبقه اقلیت برخوردار از رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی، خانوادگی و ... برخاسته از نهاد فساد دولتی موجود ومصادره اموال فسادزده آنها می باشد. گرچه پاسخ معتبر به مشکلات کنونی با دوعنصر برنامه و معرفی اشخاص باسابقه کارآمد ، مولفه اصلی ارزیابی رقابت سه ضلعی بین آیت الله رئیسی، رضایی و جلیلی خواهد بود اما عنصر و ویژگی کاریزماتیک آیت الله رئیسی نیز نقش مهمی در تصمیم نیروهای حزب الهی دارد، خصوصا زمانیکه رقابت قطبی با جریان غربگرا جای رقابت سه ضلعی جریان انقلابی رابگیرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما