کد خبر: 627126
تاریخ انتشار :

سد هزارساله فریمان شگفتی مهندسی ایرانی

بنای نخست این سد به هزارسال پیش می رسد! این سد در دوران صفوی بازسازی شد و از سال 1346تا 1369در پهلو و تاج سد، بخشی افزوده شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما