کد خبر: 627506
تاریخ انتشار :

تصویری از حلاج یا پنبه زن در دوران ناصرالدین شاه قاجار

تصویری از حلاج یا پنبه زن دوره گرد در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار حلاج‌ها یا پنبه زن‌ها کسانی بودند که پشم‌ها را توسط کمان که چوبی کمانی شکل با سیم فلزی یا زه بود و با کوبیدن کمانچه به زه در درون پشم‌ها، آنها را رشته رشته می کردند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما