کد خبر: 640391
تاریخ انتشار :

ببینید:امیکرون این شکلی است؛نخستین تصویر

اولین تصویر از سویه اُمیکرون

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما