تصویری بسیار جالب از طواف در مسجدالحرام با فاصله‌گذاری اجتماعی