تصویری از یک لاشه فلامینگوی غول پیکر مهاجر در کنیا