تماشای ویدئو

«کامالا هریس» ۵۹ ساله شاید بتواند در مسیر تبدیل شدن به اولین زن رنگین پوستی باشد که در انتخابات ریاست جمهوری، یک حزب بزرگ را رهبری کند و موضع خود را در مورد مسائل کلیدی جهانی به قضاوت عمومی بگذارد؛ اما نکته مهم این است که موضع هریس در مورد موضوعات و کشورهای مهم سیاست خارجی چگونه است؟

تریبون

تیتر یک

تلویزیون نامه

سر خط خبرها