تماشای ویدئو

مرجعیت جریان اصولگرا توسط افراد مجهول الهویه تخریب شد.سلیمی نمین: نیروهایی که گفتند چرا پدرسالارها باید برای مردم تصمیم بگیرند، مجهول‌الهویه بودند

تریبون

تیتر یک

  • سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره کناره‌گیری بایدن از دور جدید انتخابات در آمریکا هم گفت: برای ما آمد و رفت دولت‌ها و اشخاص در رأس دولت آمریکا فی نفسه اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که دولت آمریکا در طول سال‌های متمادی و چند دهه متمادی سیاستی که در قبال دولت ملت و نظام ایران در پیش گرفته خصمانه و دشمنانه بوده است. آنچه می‌تواند فضای مناسبات را تغییر دهد تغییر سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران است.

تلویزیون نامه