تماشای ویدئو

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم رژه ۳۱ شهریور ماه نیروهای مسلح گفت: یکی از جلوه‌های اقتدار نظام جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ماست

سیاست نامه

تیتر یک