کد خبر: 18516
تاریخ انتشار :

هزارتوی مدیران خیریه مولی الموحدین + جدول کامل

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از بولتن نیوز،در راهروهای مجلس شنیده شد که هر یک از 10 عضو هیئت امنای موسسه‌ خیریه مولی الموحدین که با بودجه بیت المال تاسیس و سپس در اقدامی سوال برانگیز خصوصی شده، به عنوان مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره و بازرس و... در موسسات و شرکت‌های تجاری و بازرگانی دیگری فعالیت می‌کنند که درآمد حاصل از عضویت در این تعداد موسسه و شرکت و بنگاه تجاری و اقتصادی، به راحتی قابل احصاء نیست .

بعنوان مثال تنها یک عضو این موسسه در 23 شرکت با سمت های مختلف حضور دارد و نگاهی به جدولی که سمت های مختلف 10 عضو این هیئت مدیره را توضیح می دهد، خود بیانگر حقایقی است . قرار گرفتن این موسسه تحت پوشش خیریه برای استفاده از اعتماد مردم در جذب سرمایه‌های ایشان و فرار از مالیات تخصیص یافته به بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی موجود در موسسات وابسته به خیریه، و عدم شفاف‌سازی در این خصوص که سرمایه‌های میلیاردی خیریه در کدام پروژه‌ی خیریه مصرف شده‌اند و به دست کدام نیازمندی رسیده‌اند، نیز قابل تامل است .

جدای از درآمد، هر یک از این موسسات به بهانه‌های مختلف به اعضای خود هدایا و پاداش‌هایی علاوه بر مقرری‌شان می‌پردازند، که برای نمونه پاداش و عیدی در یکی از موسسات وابسته به این خیریه، که علی‌الظاهر خدمات عمومی ارائه می‌دهد، برای یک مورد، مبالغی بین 10 تا 20 میلیون تومان را شامل می‌شود . بر اساس اطلاع خبرنگار ما موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۱۳۶۶ به شماره ۶۸ در اداره ثبت کرمان به ثبت رسید . اعضای هیات موسس این موسسه مرکب از امام جمعه وقت کرمان و سیدحسین مرعشی بعنوان استاندار وقت کرمان بودند . با پایان یافتن دولت اصلاحات، هیئت امنای این موسسه، با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه و رای به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت‌های حقوقی آن، این موسسه در ابتدا خصوص و بعدا حتی موروثی کردند . این موسسه در حال حاضر یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که در پروژه‌های مختلفی سرمایه گذاری می‌کند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است .

در حال حاضر صدردصد سهام ماهان ایر و 50 درصد سهام کرمان خودرو در کنترل این مجموعه است . در این میان، حضور هر یک از اعضای هیئت امنای این خیریه در موسسات و شرکت‌های دیگر، سوالات فراوانی را در ذهن به وجود می‌‌آورد

به گزارش نامه به نقل از بولتن نیوز،در راهروهای مجلس شنیده شد که هر یک از 10 عضو هیئت امنای موسسه‌ خیریه مولی الموحدین که با بودجه بیت المال تاسیس و سپس در اقدامی سوال برانگیز خصوصی شده، به عنوان مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره و بازرس و... در موسسات و شرکت‌های تجاری و بازرگانی دیگری فعالیت می‌کنند که درآمد حاصل از عضویت در این تعداد موسسه و شرکت و بنگاه تجاری و اقتصادی، به راحتی قابل احصاء نیست .

بعنوان مثال تنها یک عضو این موسسه در 23 شرکت با سمت های مختلف حضور دارد و نگاهی به جدولی که سمت های مختلف 10 عضو این هیئت مدیره را توضیح می دهد، خود بیانگر حقایقی است . قرار گرفتن این موسسه تحت پوشش خیریه برای استفاده از اعتماد مردم در جذب سرمایه‌های ایشان و فرار از مالیات تخصیص یافته به بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی موجود در موسسات وابسته به خیریه، و عدم شفاف‌سازی در این خصوص که سرمایه‌های میلیاردی خیریه در کدام پروژه‌ی خیریه مصرف شده‌اند و به دست کدام نیازمندی رسیده‌اند، نیز قابل تامل است .

جدای از درآمد، هر یک از این موسسات به بهانه‌های مختلف به اعضای خود هدایا و پاداش‌هایی علاوه بر مقرری‌شان می‌پردازند، که برای نمونه پاداش و عیدی در یکی از موسسات وابسته به این خیریه، که علی‌الظاهر خدمات عمومی ارائه می‌دهد، برای یک مورد، مبالغی بین 10 تا 20 میلیون تومان را شامل می‌شود . بر اساس اطلاع خبرنگار ما موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۱۳۶۶ به شماره ۶۸ در اداره ثبت کرمان به ثبت رسید . اعضای هیات موسس این موسسه مرکب از امام جمعه وقت کرمان و سیدحسین مرعشی بعنوان استاندار وقت کرمان بودند . با پایان یافتن دولت اصلاحات، هیئت امنای این موسسه، با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه و رای به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت‌های حقوقی آن، این موسسه در ابتدا خصوص و بعدا حتی موروثی کردند . این موسسه در حال حاضر یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که در پروژه‌های مختلفی سرمایه گذاری می‌کند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است .

در حال حاضر صدردصد سهام ماهان ایر و 50 درصد سهام کرمان خودرو در کنترل این مجموعه است . در این میان، حضور هر یک از اعضای هیئت امنای این خیریه در موسسات و شرکت‌های دیگر، سوالات فراوانی را در ذهن به وجود می‌‌آورد

بعنوان مثال تنها یک عضو این موسسه در 23 شرکت با سمت های مختلف حضور دارد و نگاهی به جدولی که سمت های مختلف 10 عضو این هیئت مدیره را توضیح می دهد، خود بیانگر حقایقی است . قرار گرفتن این موسسه تحت پوشش خیریه برای استفاده از اعتماد مردم در جذب سرمایه‌های ایشان و فرار از مالیات تخصیص یافته به بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی موجود در موسسات وابسته به خیریه، و عدم شفاف‌سازی در این خصوص که سرمایه‌های میلیاردی خیریه در کدام پروژه‌ی خیریه مصرف شده‌اند و به دست کدام نیازمندی رسیده‌اند، نیز قابل تامل است .

جدای از درآمد، هر یک از این موسسات به بهانه‌های مختلف به اعضای خود هدایا و پاداش‌هایی علاوه بر مقرری‌شان می‌پردازند، که برای نمونه پاداش و عیدی در یکی از موسسات وابسته به این خیریه، که علی‌الظاهر خدمات عمومی ارائه می‌دهد، برای یک مورد، مبالغی بین 10 تا 20 میلیون تومان را شامل می‌شود . بر اساس اطلاع خبرنگار ما موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۱۳۶۶ به شماره ۶۸ در اداره ثبت کرمان به ثبت رسید . اعضای هیات موسس این موسسه مرکب از امام جمعه وقت کرمان و سیدحسین مرعشی بعنوان استاندار وقت کرمان بودند . با پایان یافتن دولت اصلاحات، هیئت امنای این موسسه، با تغییر ماده ۱۳ اساس نامه و رای به حذف استاندار، امام جمعه و سایر شخصیت‌های حقوقی آن، این موسسه در ابتدا خصوص و بعدا حتی موروثی کردند . این موسسه در حال حاضر یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که در پروژه‌های مختلفی سرمایه گذاری می‌کند. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است .

در حال حاضر صدردصد سهام ماهان ایر و 50 درصد سهام کرمان خودرو در کنترل این مجموعه است . در این میان، حضور هر یک از اعضای هیئت امنای این خیریه در موسسات و شرکت‌های دیگر، سوالات فراوانی را در ذهن به وجود می‌‌آورد

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

دیگر رسانه ها