کد خبر: 616338
تاریخ انتشار :

تصاویری بکر و دیده نشده از ایرانِ قدیم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

میوه‌فروش دوره‌گرد در تهران، سال ۱۳۵۵، عکس از برونو باربی

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

دانشگاه تهران سال پنجاه‌وپنج، عکس از برونو باربی

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

آشپزخانه‌ی یک قهوه‌خانه در دوره پهلوی دوم، عکس از آرشیوملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

بازار تهران در دهه‌ی سی، عکس از اینگه مورات

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

میدان توپخانه و عمارت زیبای تلگراف‌خانه در ضلع جنوبی آن در دهه سی. این عمارت در دهه چهل تخریب شد. عکس‌ها از محمود پاکزاد و منبعش آرشیوملی‌ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

عکس از ماری‌ترزا اولنس، در دهه سی در حومه تهران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

کارخانه کفش ملی ایران در سال هزاروسیصدوپنجاه‌وسه. عکاس جیمز‌بلیر

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

مغازه نان فانتزی در تهران، سال چهل‌ویک(بر اساس تقویم نصب بر دیوار)، نزدیک به شصت‌سال قبل، عکس از آرشیوملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

عمارت هتل شال‌اوزنه در نزدیکی پیست اسکی آبعلی در اواخر دهه‌ی چهل، عکس از هریسون فورمن

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

مقابل پیتزاپنتری در خیابان ویلا، تابستان سال پنجاه‌وهفت

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

چلوکبابی در دوران پهلوی دوم، تصاویر از آرشیو ملی ایران

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

سیاه و سفید؛ تصاویری بکر از ایرانِ قدیم (۳۱)

منبع: صفحه اینستاگرام علی ملیحی

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما