کد خبر: 621441
تاریخ انتشار :

تصاویر هولناک گردباد آتش

تشکیل شدن گردباد آتشین در هنگام خاموش کردن آن آخرین خبر/ تشکیل شدن گردباد آتشین در هنگام خاموش کردن آن

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما