• عکس بازیگر | جواد عزتی | عکس جواد عزتی | سریال زخم کاری

    موبایلم را خاموش کردم و رفتم برای تجدید قوا! البته بودند فیلمسازانی که لطف داشتند و به طرق مختلف پیگیر شدند

اخبار جالب