کد خبر: 629323
تاریخ انتشار :

تصویر اولین مدل صندوق صدقات و راز بزرگ آنها

در زمان قدیم صندوق صدقات به شکل ستون سنگی بود! این صندوق‌ها حفره‌ای داشتند که دست در آن فرو می‌رفت و مشخص نبود که از آن پول برمی‌دارند یا پول می‌گذارند و آبروی محتاج حفظ می‌شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما