کد خبر: 629332
تاریخ انتشار :

راز سنگ قبر مردی که ادعای توقف قطار با نگاه کردن را داشت

سال1981مردروسى که به داشتن نیرو ماورا شهرت داشت،ادعا کردمیتواند قطارى رابا قدرت نگاه بازدارد،مردم وخبرنگاران راجمع کرد و جلوى قطار ایستاد،قطار رسید،اورا زیر گرفت و رد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما