کد خبر: 629857
تاریخ انتشار :

عکس عجیبترین زن قاتل تاریخ

از عجیبترین قاتلان تاریخ "جین ویبر " فرانسوی معروف به کودک کش بود هر کودکی را میدید خفه میکرد، 3 بار به زندان افتاد و درنهایت کودکان خود را هم خفه کرد و از شدت فشار خودش را دار زد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما