کد خبر: 630808
تاریخ انتشار :

بزرگترین و عجیب ترین بنای گلی دنیا این مسجد است

مسجد دژینه در آفریقا بزرگترین و عجیب ترین بنای گلی دنیاست که از شن وگل در سال1907 ساخته شده. در تابستان به شدت ترک میخورد ولی مردم منطقه به مرمت آن میپردازند تا آن را حفظ کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما