کد خبر: 630811
تاریخ انتشار :

نام و تصویر مردی که چنارهای خیابان مشهور ولیعصر را کاشت

‏کریم ساعی، پدر جنگلبانی ایران شخصی که چنارهای خیابان ولیعصر را کاشت، پارک ساعی را بنا نهاد، سازمان جنگل بانی را تاسیس و رشته جنگل بانی را وارد دانشگاه کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما