کد خبر: 634737
تاریخ انتشار :

رودی از مواد مذاب در "لاپالما" اسپانیا به راه افتاد!

در راستای فوران آتش فشانی در اسپانیا، درودی از گدازه در "لاپالما" اسپانیا به راه افتاده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما