کد خبر: 641259
تاریخ انتشار :

مُقتدای‌سلیمانی

رقص جولان در میدان کنند،رقص اندر خون خود مردان کنند؛چون جهند از دست خود دستی زنند،چون رهند از نفس خود رقصی کنند

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما