کد خبر: 641871
تاریخ انتشار :

نظر سعید جلیلی در خصوص مذاکرات و حل مشکلات

سعید جلیلی در گفتگویی اظهار کرد: مذاکره غلط هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و مذاکره خوب نیز تنها بخشی از کار برای رفع مشکلات است. سال ٩٢ هم گفتیم که تا ایرادات ساختار اجرایی-اداری کشور حل نشود، نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات با مذاکره و ... حل خواهد شد. منبع: ایران

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما