کد خبر: 642003
تاریخ انتشار :

اولین تصاویر از نخستین پیوند موفق قلب خوک به انسان

جراحان توانستند برای نخستین بار قلب خوک را با موفقیت بدون رد فوری این عضو بوسیله دستگاه ایمنی به انسان پیوند بزنند. منبع: آخرین خبر

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما