کد خبر: 698997
تاریخ انتشار :

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی / شماره مناقصه 1/05-1402

آگهی مناقصه عمومی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

نوزینگ ، ماشینکاری و مونتاژ قطعه  به کد 23590018 به تعداد 2.000 عدد

ماشینکاری لوله به کد 20101011 به تعداد 60.000 عدد

ماشینکاری لوله به کد 22900060 به تعداد 10.000 عدد

کروماته و رنگ لوله به کد 20101011 به تعداد 60.000 عدد

ماشینکاری کامل قطعه فولادی به کد 20101021 به تعداد 60.000 عدد

ماشینکاری قطعه به کد 20101071 به تعداد 60.000 عدد

پوشش دهی قطعه به کد 20101021 به تعداد 80.000 عدد

ریخته گری و ماشینکاری قطعه به کد 20101073 به تعداد 60.000 عدد

مونتاژ قطعه به کد 20101070 به تعداد 60.000 عدد

مونتاژ قطعه به کد 20101020 به تعداد 20101020 به تعداد 60.000 عدد

ماشینکاری ، پوشش دهی و مونتاژ مجموعه نهایی به کد 23591100 به تعداد 20.000 مجموعه

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، معادل 5% مبلغ پیشنهادی و یا 5% چک صیادی و 5% سفته (تواما با هم 10%) 

چک تضمین شرکت در مناقصه ( صیادی بنفش) حتما می بایست در سامانه چک های صیادی ثبت گردد و پرینت ثبت چک در پاکت تضمین شرکت در مناقصه (ج) قرار گیرد ، در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نخواهد شد

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و مدارک:  ساعت    12      روز   یکشنبه   مورخ    22/05/1402

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و کمیسیون مجتمع در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

محل تحویل و دریافت اسناد و مدارک: تهران- کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج- روبروی سه راه داروپخش- مجتمع شهید باقری-  معاونت بازرگانی 

تلفن: 44980017 داخلی 75451

هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

Markets

دیگر رسانه ها