حمل و نقل کالا

  • مطالعه پتانسیل‌های توسعه همکاری‌های بیشتر میان ایران و چین ازنظر فناوری، سرمایه‌گذاری، گردشگری و صنایع دیگر می‌تواند…