سازمان صنعت معدن و تجارت

  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: باوجود نرخ گذاری ۲۴هزار و ۹۰۰ تومانی برای مرغ، این محصول با نرخ بیشتر در…