محکومان امنیتی

  • علی القاصی مهر گفت: اخیراً درباره زندانیان امنیتی ریاست قوه قضاییه دستور ویژه‌ای صادر کرده که وضعیت این افراد بررسی…