تصاویر رنگی از نخستین جشنواره بین المللی نی انبان در جزیره کیش