تقدیر از جواد عزتی و مجید مجیدی روی سن جشنواره ونیز