جسد بابک خرمدین

  • ساعت ۸ شب ۱۷ تیر مأموران کلانتری وردآورد در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از کشف جسد مرد جوانی خبر دادند. به دنبال…