عوارض واکسن کرونا

  • رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: افراد اگر بعد از دریافت واکسن کرونا ، عارضه‌ای برایشان…