عکس دیده نشده از جشنواره آیینی هندو‌ها و هدایای آن‌ها به معبد