واکنش مذاکره کننده ارشد ایران به سخنان رهبر انقلاب عکس