وضعیت عجیب فضانوردی که پس از ۲۰۰ روز به زمین بازگشته است فیلم