کد خبر: 612927
تاریخ انتشار :

تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در 1400 + نحوه محاسبه

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، ردیف 4 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.

براساس ردیف4 این بند آمده است؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(480.000.000)ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می باشد:

4-1­نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال ده درصد(10%)

4-2نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال : پانزده درصد(15%)

4-3­نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال : بیست درصد(20%)

4-4­نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال : بیست و پنج درصد(25%)

4-5­نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال : سی درصد(30%)

4-6- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(35%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می شود.

منبع: تسنیم

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما