کد خبر: 610351
تاریخ انتشار :

کشف گورستانی از عهد رم باستان در کریمه+عکس‌ها

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
صفحات سنگی متعلق به فرهنگ «اواخر سکاها» که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
صفحات سنگی متعلق به فرهنگ «اواخر سکاها» که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
سکه های برنزی رم باستان که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
سکه های برنزی رم باستان که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
دستبند برنزی که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
دستبند برنزی که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
اعضای گروه باستانشناسی در کیل دره نزدیک سواستاپل
ظرف های با لاک قرمز که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
ظرف های با لاک قرمز که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
ظرف های شیشه ای که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
ظرف های شیشه ای که در تحقیقات گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل کشف شد
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل
گورستان کیل دره در نزدیکی سواستاپل

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما