کد خبر: 618035
تاریخ انتشار :

تصویری از استاد هوشنگ سیحون معمار آرامگاه بو علی ، فردوسی ، خیام ، نادر شاه و کمال الملک

استاد هوشنگ سیحون از برجسته ترین معماران معاصر جهان ، که آرامگاه بو علی ، فردوسی ، خیام ، نادر شاه ، کمال الملک همگی از کارهای ایشان بود در کنار استاد شجریان

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما