کد خبر: 619763
تاریخ انتشار :

تصویر حاجى واشنگتن، نخستین سفیر ایران در آمریکا

حسینقلی خان صدرالسلطنه معروف به حاجى واشنگتن، نخستین سفیر ایران در آمریکا در زمان تاصرالدین شاه

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما