کد خبر: 620806
تاریخ انتشار :

صف خروج سربازان آمریکایی از پایگاه بگرام افغانستان

خروج آمریکا از بزرگترین پایگاه نظامی در افغانستان

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما