کد خبر: 623304
تاریخ انتشار :

تنها موجود جهان به جز انسان که نیمرو درست می کند

بعد از انسان تنها موجودی که توانایی روشن کردن آتش و حتی آشپزی دارد Pan paniscus یا شامپانزه کانزی است که اگر وسایل به او بدهید نیمرو درست می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما