کد خبر: 628993
تاریخ انتشار :

ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ دنیا با ﺳﺮﻋﺖ 200 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ

در بین پرندگان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ 200 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما