کد خبر: 630247
تاریخ انتشار :

مدال سربازان آمریکایی با نام بزرگ خلیج همیشه فارس

مدال مخصوص سربازان آمریکایی بازنشسته ای که در پیکاری به نام خلیج فارس شرکت داشته اند. فقط برای یادآوری به بزرگوارانی که جغرافیایشان خوب نیست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما