کد خبر: 640837
تاریخ انتشار :

تصادف سهمگین بر روی پل و پرتاب خودرو به قعر دره

تصادف دلخراش بر روی پل و خوش شانسی عجیب راننده

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما