کد خبر: 641645
تاریخ انتشار :

نماز خواندن در ارتفاع چند صدمتری از سطح زمین

فردی در ارتفاع چند صدمتری از سطح زمین روی جرثقیل نماز خواند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما