کد خبر: 644867
تاریخ انتشار :

مصوبات جدید شورای نگهبان؛ از رتبه بندی معلمان تا قانون انتخابات

ایسنا/ سخنگوی شورای نگهبان تازه‌ترین مصوبات این شورای در ارتباط با لایحه‌هاُ طرح‌ها و مسائل مختلف را بیان کرد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

مصوبات جدید شورای نگهبان به این شرح است:

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره ماده 2، منظور از معیارهای ماده (42)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ ماده 4 ،

1_2_ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ ماده 5، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4_ در ماده 6 ،

1_4_ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (25 درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_4_ در بند 2،‌ تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

3_4_ در تبصره 3، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ 31 شهریور 1400 بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_4_ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5_ در ماده 7 ،

1_5_ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_5_ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده 2، در بند 1-3- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده 4، بند الف تبصره 1، از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 9، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد بند 3-5- نظر سابق شورا، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کماکان به قوت خود باقی است.

3_ در ماده 11 ،

1_3_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده،‌ ایراد بند 2-6- نظر سابق شورا، در خصوص مغایرت اطلاق ماده با موازین شرع، به جهت محدود شدن به یک‌بار معافیت نسبت به مواردی که توانایی پرداخت وجود ندارد، کماکان به قوت خود باقی است.

2_3_ حکم ذیل تبصره 1، از جهت میزان و مقدار معافیت سایر افراد ناتوان از پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ تبصره 2 ماده 15،‌ از این جهت که آیا مطالبات شهرداری موضوع این ماده، مورد پذیرش طرف مقابل است یا خیر و نیز آیا مستند به اسناد قطعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در ماده 18، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام مذکور در بند 2-10- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

6_ در ماده 20، منظور از عبارت «سازمان مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در ماده 8، بعد از عبارت رفت و آمد، واژه ترافیک در پرانتز ذکر شود و واژه «خودروی» به «خودرویی» اصلاح گردد.

2_ در ماده 20، به تصویب دستورالعمل مذکور توسط وزیر کشور تصریح گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری، مغایر اصول 34 و 173 قانون اساسی شناخته شد.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ تکلیف دولت به «اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی» از این جهت که این تکلیف برعهده دولت است یا دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ با توجه به تفاوت میان عنوان طرح (... سیستان و بلوچستان) و متن بند الحاقی (... اولویت سیستان و بلوچستان)، این مصوبه از لحاظ اینکه آب دریای عمان باید به کدام مناطق منتقل شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ عبارت «آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب آن» به عبارت «آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب» اصلاح گردد.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/101484 مورخ 22/10/1400 در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اساسنامه بانک سپه

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 22/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در مواد 7 و 18، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل 57 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/10/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9901856 مورخ 05/11/1399؛

موضوع بند 9 مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ 8/4/1399 ستاد مقابله با کرونا درخصوص تمدید کلیه اجاره نامه‌ها، در جلسه مورخ 15/10/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ باتوجه به صلاحیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه 737 شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مورد شکایت در محدوده مصوبه فوق الذکر شورای عالی امنیت ملی خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9802518 مورخ 09/10/1399؛

موضوع کل تصویبنامه شماره 46516/ت56663هـ - 19/4/1398 هیأت وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، در جلسه مورخ 15/10/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

دیگر رسانه ها