کد خبر: 698998
تاریخ انتشار :

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای

علاقمندان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری تاریخ های مندرج در جدول ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت ستادایران مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوردر نظر دارد اجرای پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای به کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه 2  ابنیه و بالاترو رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات و بالاتر)واگذار نماید. علاقمندان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری تاریخ های مندرج در جدول ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت ستادایران مراجعه نمایند.

1- تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما و یا ارائه فیش بانکی واریزی به شماره شبای  510100004001038507140656 IR به شماره شناسه واریزی 903139000200000000000000000000 نزدبانک مرکزی بنام سپرده های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارایه گردد.

2- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.

3- ارائه پیشنهاد ها  فقط از طریق سامانه ستاد می باشد. و اصل ضمانت نامه شرکت در مزایده باید به صورت دستی حداکثر تا  پایان وقت اداری تاریخ های مندرج در جدول ذیل به محل دبیرخانه امورقرارادادها و پیمان تحویل گردد.

4- محل گشایش پیشنهادها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  به نشانی تهران-اول جاده لشگرک کد پستی: 1955756113 می‌باشد.

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

استان

شهرستان

مدت اجرای کار(ماه)

رتبه ورشته

مبلغ تضمین

آخرین تاریخ دریافت اسناد

تاریخ بازدید از پروژه

آخرین مهلت ارسال پیشنهادها

تاریخ گشایش پیشنهادها

1

2002003031000009

تکمیل ساختمان ستاد مرکزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

تهران

تهران

36 ماه

   رتبه 2  ابنیه و بالاترو رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات و بالاتر

000/000/130/70

16/10/1402

18/10/1402

26/10/1402

27/10/1402

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن  23563633 کد021 (امورقراردادهاو پیمان) تماس حاصل یا به نشانی اینترنتی http://Setadiran.ir  (ستاد ایران) مراجعه فرمائید.    

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

نوبت دوم                                                  ( آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ) 

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوردر نظر دارد اجرای پروژه  ذیل را از طریق مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای به کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه 2  ابنیه و بالاترو رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات و بالاتر)واگذار نماید. علاقمندان می‌توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری تاریخ های مندرج در جدول ذیل جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت ستادایران مراجعه نمایند.

1- تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما و یا ارائه فیش بانکی واریزی به شماره شبای  510100004001038507140656 IR به شماره شناسه واریزی 903139000200000000000000000000 نزدبانک مرکزی بنام سپرده های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارایه گردد.

2- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.

3- ارائه پیشنهاد ها  فقط از طریق سامانه ستاد می باشد. و اصل ضمانت نامه شرکت در مزایده باید به صورت دستی حداکثر تا  پایان وقت اداری تاریخ های مندرج در جدول ذیل به محل دبیرخانه امورقرارادادها و پیمان تحویل گردد.

4- محل گشایش پیشنهادها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  به نشانی تهران-اول جاده لشگرک کد پستی: 1955756113 می‌باشد.

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

استان

شهرستان

مدت اجرای کار(ماه)

رتبه ورشته

مبلغ تضمین

آخرین تاریخ دریافت اسناد

تاریخ بازدید از پروژه

آخرین مهلت ارسال پیشنهادها

تاریخ گشایش پیشنهادها

1

2002003031000009

تکمیل ساختمان ستاد مرکزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

تهران

تهران

36 ماه

   رتبه 2  ابنیه و بالاترو رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات و بالاتر

000/000/130/70

16/10/1402

18/10/1402

26/10/1402

27/10/1402

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن  23563633 کد021 (امورقراردادهاو پیمان) تماس حاصل یا به نشانی اینترنتی http://Setadiran.ir  (ستاد ایران) مراجعه فرمائید.    

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    Markets

    دیگر رسانه ها