ارشا اقدسی درگذشت

  • در حالی‌که دقایقی پس از بامداد سه‌شنبه دوازدهم مردادماه خبر درگذشت ارشا اقدسی در برخی رسانه‌های رسمی و صفحه‌های مجازی…

  • رشا اقدسی در حال همکاری برای یک فیلم سینمایی خارجی در لبنان، دچار حادثه ای جدی شد. مصدومیت ارشا اقدسی در چهارشنبه ۶…