کد خبر: 620520
تاریخ انتشار :

تصویری نایاب از خیابان ناصرخسرو در 90 سال پیش

عکس به سمت شمال گرفته شده. گنبد ساختمان تلگرافخانه در میدان سپه در دوردست مشخص است ولی هنوز اثری از ساختمان وزارت دارایی نیست. خوابگاه ارگ سلطنتی پیشتر تخریب شده تا بنای مدرن و جدید کاخ دارایی به جای آن ساخته شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما