کد خبر: 624508
تاریخ انتشار :

تصویر مومیایی رامسس دوم و اتفاقی جالب در فرانسه

هنگامی که مومیایی رامسس دوم جهت ترمیم به فرانسه ارسال شد دولت مصر گذرنامه برای او صادر کرد و رتبه پادشاه به او داد فرانسه نیز به ناچار با تشریفات سلطنتی از جسد استقبال کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما