کد خبر: 671467
تاریخ انتشار :

فتوای مراجع تقلید درمورد پوشش با رنگ روشن برای خانم‌ها

حجاب برای خانم‌ها به منظور عدم جلب توجه نامحرمان واجب شده و به اعتقاد بسیاری از مراجع تقلید اگر پوشش با رنگ‌های تند و تحریک‌کننده باشد، اشکال شرعی دارد.

فتوای مراجع تقلید درمورد پوشش با رنگ روشن برای خانم‌ها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

احکام فقهی مراجع تقلید در زمینه رنگ پوشش برای خانم‌ها و میزان پوشش در برابر پسرانی که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند را بررسی کرده ایم.

پوشش با رنگ‌های روشن

پرسش: آیا می‌توان برای پوشش از چادر، مانتو یا روسری با رنگ‌های روشن استفاده کرد؟

امام خمینی(ره): مانع ندارد مگر آن که به نحوی باشد که جلب نظر کند و موجب مفسده شود.

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر موجب جلب نظر نامحرم یا ترتب مفسده دیگری باشد جایز نیست.

آیت‌الله بهجت(ره): اگر جلب نظر می‌کند جایز نیست و حجاب کامل، چادر است.

آیت‌الله تبریزی(ره): بر زن واجب است لباس زینت خود را که توجه بعضی از مردان را به خود جلب می‌کند از نامحرم بپوشاند.

آیت‌الله سیستانی: اگر زینت باشد یا تحریک‌کننده باشد، جایز نیست.

آیت‌الله شبیری: اگر حجاب شرعی رعایت نشود یا نوعاً موجب جلب توجه و تحریک شهوت نامحرم شود، جایز نیست.

آیت‌الله نوری همدانی: پوشیدن لباسی که مخالف عفت عمومی نباشد و از نظر افراد متشرع منکر محسوب نشود، اشکال ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره): رنگ لباس و پوشش فی‌حدّ نفسه محدود به رنگ خاصی نیست ولی باید خانم‌ها از رنگ‌هایی برای پوشش استفاده کنند که موجب جلب توجه نامحرم و انگشت‌نما شدن نشود.

حد پوشش در مقابل ممیز نامحرم

پرسش: حکم پوشش بدن و موی زن در مقابل افراد ممیز نامحرم چیست؟

امام خمینی (ره): بر زن واجب نیست که خود را از ممیز نامحرم بپوشاند ولی اگر ممیز با نگاه کردن فوراً تحریک شود، زن باید خود را بپوشاند و اگر ممیز بعداً تحریک شود بنا بر احتیاط واجب باید خود را بپوشاند.

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر بچه ممیز به مرحله‌ای رسیده که نگاه کردن به او یا نگاه او به زن موجب تهییج شهوت می‌شود، نگاه به او جایز نیست و باید خود را نزد او بپوشاند.

آیات عظام بهجت(ره) و شبیری: بنا بر احتیاط واجب، زن باید بدن و موی خود را از پسر غیربالغ که خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند.

آیت‌الله سیستانی: بنا بر احتیاط لازم زن باید بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و احتمال می‌رود نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود، بپوشاند.

آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی: احتیاط مستحب است که زن بدن و موی خود را از پسر نابالغ که خوب و بد را می‌فهمد و به حدّی رسیده که مورد نظر شهوانی است مستور دارد.

آیت‌الله صافی(ره): بنا بر احتیاط واجب زن باید از پسری که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و از نگاه کردن تحریک و تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد، بدن و موی خود را بپوشاند.

آیت‌الله وحید خراسانی: پوشاندن سر و موی از پسر نابالغ واجب نیست مگر در صورتی که موجب ایجاد شهوت آن پسر باشد که بنا بر احتیاط واجب بپوشاند.

دیدگاه تان را بنویسید