کد خبر: 624337
تاریخ انتشار :

سود نقدی 2130 ریال برای هر سهم برای عملکرد سال 1399

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بر اساس در سامانه کدال منتشره آگهی در تاریخ 1400/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش واقع در

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30
زمان انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۹:۵۷:۴۸

 سود(زیان) خالص هر سهم (ریال) : ۳,۰۸۰
 سود نقدی هر سهم (ریال): ۲,۱۳۰
 درصد تقسیم سود : ۶۹.۱۶%

 سود (زیان) انباشته پایان دوره(میلیون ریال) – قبل از مجمع سال جاری : ۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰
 سود سهام مصوب (میلیون ریال) – مجمع سال جاری : ۱۱۸,۲۱۵,۰۰۰
 سود انباشته پایان دوره (میلیون ریال) – با لحاظ مصوبات مجمع :  ۶۶,۴۱۲,۵۹۰

 سرمایه (میلیون ریال) :  ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
 تناسب سود انباشته پایان دوره به سرمایه :  ۱۱۹.۶۶%

 پاداش (میلیون ریال) – سال جاری : ۱۰,۰۰۰
 پاداش (میلیون ریال) – سال قبل : ۷,۲۰۰

 حق حضور (ریال) – سال جاری : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 حق حضور (ریال) – سال قبل : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما