کد خبر: 621925
تاریخ انتشار :

تصویر حیوانی که کوچکترین نسبت اندازه مغز به بدن را دارد

کوالا کوچکترین نسبت اندازه مغز به اندازه بدن را در بین تمامی پستانداران دارد. ضریب هوشی کوالاچنان پایین است که فقط میتواند برگ درختان را از شاخه بخورد واگر برگ درظرف باشدتشخیص نمیدهد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما